Let's Play Guitar Center Eindhoven

Hoofdmenu

Algemene Voorwaarden

Let’s Play Guitar Center heeft enkele algemene voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn vanuit onze ervaring tot stand gekomen en geven onze werkwijze aan om vergissingen te voorkomen.

Plannen van de lessen

 1. De lessen worden op een vaste dag en tijdstip per week gepland.
 2. Tussentijdse wijzigingen in het rooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van Let’s Play Guitar Center dat toelaat. Het afzeggen van een les mag bij een 10-lessenpakket maximaal 2 keer, bij een 5-lessenpakket maximaal 1 keer. Deze gemiste lessen worden niet in rekening gebracht, mits je dit minimaal 24 uur voor aanvang van de les bij je docent meld.  
 3. Wanneer een leerling zich afmeld voor een les, maar zijn/haar maximale afzeggingen al heeft bereikt, word deze les helaas in rekening gebracht.
 4. Wanneer een les niet, of niet tijdig is afgemeld, dus korter dan 24 uur voor aanvang van de les, word deze helaas in rekening gebracht. 
 5. Let’s Play Guitar Center  kiest ervoor om tijdens de meeste schoolvakanties open te zijn voor onze leerlingen (zie “Overzicht Vakantie- en Feestdagen 2015”). Besluit je toch vrij te willen zijn van lessen, geef dit dan tijdig door aan je docent. De lessen worden in dit geval doorgeschoven en gaan niet af van je maximaal toegestane afmeldingen.
 6. Van het tussentijds afbreken van het lespakket is teruggave van het lesgeld niet mogelijk.
 7. Bij langdurig ziekte van de leerling kan het lespakket tussentijds worden stopgezet. Lessen kunnen worden hervat, mits dit binnen een jaar gebeurt na de ziekmelding. Teruggave van lesgeld is niet mogelijk.
 8. Wanneer je je voor een les wil afmelden, je les wil verzetten of je hebt andere vragen met betrekking tot jouw lessen, neem je altijd contact op met jouw docent.
 9. Wanneer een leerling besluit met vakantie te gaan (ook buiten de schoolvakanties), worden de geplande lessen doorgeschoven en gaan ook niet af van de maximaal toegestane afmeldingen. Geef dit minimaal 2 weken van tevoren door aan je docent, dan hebben we nog ruim de tijd om invallessen te plannen op jouw vaste dagen/tijden.

Betaling lesgeld

 1. Er kan de keuze worden gemaakt voor een 5-lessenpakket of 10-lessenpakket.
 2. Lespakketten dienen vooruit te worden betaald bij iedere laatste les van het huidige lespakket. Dit kan contant of via de pin aan de balie van Let’s Play Guitar Center.
 3. Nieuwe leerlingen betalen alleen hun eerste lespakket op de eerste les na de genoten proefles.
 4. Leerlingen krijgen na de één na laatste les van het huidige pakket een herinnerings-mail dat hun lespakket ten einde komt, en dat als ze de lessen willen voortzetten, de betaling van het lespakket op hun laatste les dienen te voldoen. Wanneer er bij de laatste les niet, of niet voldoende wordt betaald, kan Let’s Play Guitar Center niet garanderen dat het volgende lespakket op dezelfde dag/tijdstip vervolgd kan worden.

Schade/verlies eigendommen

 • Let’s Play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en ongelukken aan derden in en rondom de lesruimte