Algemene Voorwaarden

 

Let’s Play Guitar Center heeft enkele algemene voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn vanuit onze ervaring tot stand gekomen en geven onze werkwijze aan om vergissingen te voorkomen. Mocht je hier vragen over hebben, horen wij dat uiteraard graag!

 

Plannen van de lessen

 1. De lessen worden op een vaste dag en tijdstip gegeven.
 2. Het is mogelijk om één keer per week, of eens in de twee weken een les te plannen.
 3. Lessen duren een half uur.
 4. Tussentijdse wijzigingen in het rooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van Let’s Play Guitar Center het toelaat.

 

Afmelden van de lessen

 1. Als je één keer in de 2 maanden een les tijdig opzegt – hetzij 24 uur van tevoren – dan wordt deze les niet in rekening gebracht. Voor leerlingen die om de week ingeroosterd staan, is dat 1 keer in de 4 maanden.
 2. Wanneer je een les niet, óf niet tijdig afmeld, óf (meer dan) een tweede afmelding in een tijd van 2 maanden (4 maanden voor leerlingen die om de week staan ingeroosterd), dan wordt deze in rekening gebracht.
 3. Let’s Play Guitar Center kiest ervoor om tijdens de meeste schoolvakanties open te zijn (zie bijlage Overzicht Vakantie- en Feestdagen). Besluit je toch vrij te willen zijn van lessen, geef dit dan tijdig door aan je docent. De lessen worden in dit geval doorgeschoven.
 4. Wanneer je je voor een les wilt afmelden, deze wilt verzetten of je hebt andere roostertechnische vragen, richt je je altijd tot je docent. De gegevens van je docent vind je op de volgende pagina.
 5. Wanneer je besluit met vakantie te gaan (ook buiten de schoolvakanties) worden de geplande lessen doorgeschoven en gaan ook niet af van de maximale toegestane afmeldingen. Dit geldt alleen wanneer je dit minimaal twee weken van tevoren doorgeeft aan jouw docent via zijn/haar email adres. 

 

Betaling lespakket

Er kan worden gekozen voor het betalen middels automatische incasso of het vooraf betalen van lespakketten.

 

 • Automatische incasso

 

 1. Lessen die tussen de 1e en 31e van de maand worden genomen worden achteraf in rekening gebracht.
 2. Rond de 12e van iedere maand ontvang je van ons een factuur op het door jouw opgegeven email-adres van de lessen die je in de voorgaande maand hebt gevolgd. Het factuurbedrag zal rond de 17e van iedere maand door ons van je rekening worden afgeschreven.
 3. Ben je het niet eens met de te incasseren lessen? Neem dan binnen vijf werkdagen nadat je je factuur hebt ontvangen contact op met ons zodat een eventuele correctie kan plaatsvinden voordat er bij je wordt geïncasseerd.
 4. Wanneer blijkt dat er niet kan worden geïncasseerd, mag je nog maximaal 2 lessen volgen om verdere oplopende kosten te voorkomen. Let’s Play behoudt in dit geval het recht je de les te weigeren.

 

 • Lespakketten

 

 1. Je kan kiezen uit een lespakket van 5 lessen, en uit een lespakket van 10 lessen.
 2. De lespakketten betaal je vooraf via pin of contant.
 3. Je krijgt voordat je lespakket afloopt een e-mail bericht van ons om je eraan te herinneren dat je weer moet verlengen, mits je door wilt gaan met lessen uiteraard!

 

Schade/verlies eigendommen

Let’s Play Guitar Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en ongelukken aan derden in en rondom de lesruimte

 

Opzeggen

Bij betaling via automatische incasso geldt een opzegtermijn van 4 lessen vanaf de datum van opzeggen. Opzeggen kan alleen via email: info@letsplayguitarcenter.nl.

Bij leerlingen met een lespakket hanteren wij geen opzegtermijn.