Betaling via auto incasso – per les

 

GITAAR Enkel Duo *
< 21 jaar € 18 € 13
> 21 jaar € 18.50 € 13.50

 

ZANG Enkel Duo *
< 21 jaar € 22.50 € 18.50
> 21 jaar € 23 € 19

 

  • Duo: 2, max 3 personen in één les.

 

 

Betaling via lespakket

 

GITAAR Enkel Enkel Duo * Duo *
5 lessen 10 lessen 5 lessen 10 lessen
< 21 jaar € 95 € 190 € 70 € 140
> 21 jaar € 97.5 € 195 € 72.50 € 145

 

ZANG Enkel Enkel Duo * Duo *
5 lessen 10 lessen 5 lessen 10 lessen
< 21 jaar € 115 € 230 € 95 € 190
> 21 jaar € 117.50 € 235 € 97.50 € 195

 

  • Duo: 2, max 3 personen in één les.